[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

2018 års stipendiater 

Vetenskapliga Rådet har vid sammanträde för 2018 beslutat utdela stipendier av ett sammanlagt värde av 2,829,000 kr till följande forskare