[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

2016 års stipendiater 

Vetenskapliga Rådet har vid sammanträde för 2016 beslutat utdela stipendier av ett sammanlagt värde av 2,840,000 kr till följande forskare

Stipendiater 2016Stipendiater 2016